Co nám nedá den má noc

05.06.2022

CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC je zpět v Gabriel Loci! Art festival
> CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC <


15.6. - 19.6.2022Gabriel Loci
Holečkova 10
Praha 5

Multižánrový umělecký festival CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC přináší přehlídku mnoha druhů současného umění v unikátním a velkorysém prostředí bývalého kláštera Gabriel Loci. Hlavním těžištěm festivalu je výstava rezidentních umělců, kteří mají ateliér přímo v areálu Gabriel Loci. Díla více než 30ti rezidentních umělců jsou ale na festivalu doplněna i o obrazy, sochy a fotografie přibližně stejného množství hostujících umělců. Těšit se tak můžete na výběrovou výstavu obrazů zachycující figurativní tendence v současném malířství, na výstavu soch v interiéru i exteriéru kláštera, na výstavu studentů katedry fotografie z ústecké UJEP nebo na NFT Gallery, která představí na velkém formátu digitální umění mladých českých tvůrců. Kromě toho je součástí festivalu také letní kino, nedělní ambientní brunch, živá hudba, dj sety v Rajské zahradě, místnost pro tetování, venkovní grilování, komentované prohlídky výstavy, workshop pro děti anebo prohlídky kláštera s průvodkyní, která pamatuje jeho původní využití. Speciální program v podobě přednášek a promítání je nachystán také do Artikl Room, kde vám naši hosté z časopisu Artikl poodhalí slasti a strasti z kulturních i environmentálních sfér. Programově nabitá je také vernisáž výstavy ve středu 15.6.2022, kde podruhé na veřejnosti vystoupí nově utvořené těleso Floex Ensemble a vidět budete moci také taneční vystoupení Maria od studentů Pražské taneční konzervatoře. Aby noční program nebyl oproti dennímu ochuzen, na pátek jsme připravili taneční lahůdku v podobě rave party WELL WET, na které vystoupí 3 členové legendární německé crew Giegling. V neděli pak ti z vás, kteří dávají předost dni před nocí mohou přijít na brunch od skvělé KroKitchen, který svým ambientním setem rozjasní Pierre Urban. Během celého festivalu uvidíte v Gabriel Loci také světelnou instalaci talentovaného Jana Poše a v sobotu i v neděli během dne zpříjemní váš pobyt v klášteře hudba vybraných českých djs. Každý držitel festivalové vstupenky pak obdrží zdarma jedno originální NFT od digitálního umělce Dalibora Cée.

Přijďte od 15.6. do 19.6.2022 zakusit den či noc v klášteře Gabriel Loci a nadýchejte se současného umění!


Vstupné na art festival CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC (vstupenka platí od 15.6. do 19.6.2022):
předprodej: 150 Kč / student a senior 100 kč
na místě: 200 Kč / student a senior 150 kčVstupenky nakupujte prostřednictvím portálu Goout: https://goout.net/cs/listky/co-nam-neda-den-ma-noc/cxmn/
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KE KAŽDÉ FESTIVALOVÉ VSTUPENCE DOSTANE KAŽDÝ Z NÁVŠTEVNÍKŮ FESTIVALU ZDARMA 1 ORIGINÁLNÍ NFT OD VIZUÁLNÍHO UMĚLCE DALIBORA CÉE.
(conditions apply - podrobný způsob získání NFT zjistíte na festivalu)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vernisáž/Zahájení:
středa, 15.6.2022, 18:00 - 22:00Program vernisáže (Rajská zahrada):
18:00 door open - otevření výstavy
18:30 piano intro: Mikuláš Tichý
19:00 Floex Ensemble
19:30 zahájení
19:45 Pražská taneční konzervatoř - Maria
20:00 Floex DJ set
22:00/23:00 door closevstupné na vernisáž 15.6.2022: 100 Kč (jen na místě)
Organizuje: The Chemistry Gallery ve spolupráci s Gabriel Loci pod záštitou Prahy 5.
Partner festivalu: Don Papa Rum
Powered by: Letenský M0ST & Never Enough
Mediální partner festivalu: Artikl____________________________________________________Art festival CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC přináší:>> výstavu rezidentních umělců (malba, socha, fotografie)
>> výstavu hostujících umělců (malba, socha, fotografie)
>> NFT Gallery
>> Rave Party: WELL WET meets GIEGLING
>> světelné instalace
>> výstavu soch v exteriéru kláštera
>> výstavu 2 ateliérů uměleckých škol
>> letní kino
>> živou hudbu
>> open studios
>> tetování
>> přednášky
>> workshop pro děti
>> grilování
>> nedělní brunch
>> prohlídky kláštera
>> Artikl Room>>>> kurátor: Petr Hájek
⭓ výstava rezidentních umělců / exhibition of resident artists:

DOMINIKA SMIDT
PAVEL SKROTT
JAKUB KLÍMA
LAURA LIMBOURG
PHILA PRIMUS
JURAJ ĎURIŠ
KAMILA ŽENATÁ
ILARIA PAVLOVIČOVÁ
LARA RAJNIŠOVÁ
TEREZA SÝKOROVÁ
JAKUB PEVNÝ
PAVLÍNA SMEKALOVÁ
LUCIE SASÍNOVÁ
TOMÁŠ HRIC
BLANKA JAKUBČÍKOVÁ
TEREZA ŠKOULOVÁ
EMMA SIROTKOVÁ
MATĚJ KVASNIČKA
FILIP KLUČIAROVSKÝ
RADIM STRAKA
CHLOÉ BURKIEWICZ
ONDŘEJ FÁBRY
ANDREA FORSTEROVÁ
ELISABETH BAUER
MARTIN ANGUŠ
KATEŘINA ENGEREROVÁ
VLADIMÍR TUČEK
JAN PARAVAN
PATRIK ADAMEC
ALINA SHUPIKOVA
MARTIN MALÝ

⭓ výstava hostujících malířů - Figurativní tendence v současném malířství /

exhibition of guest painters - Figurative tendencies in contemporary painting:

TOMÁŠ JETELA
JAN HERES
JAKUB TYTYKALO
ALEŠ BRÁZDIL
PAVEL ŠMÍD
DOMINIK BĚHAL
JIŘÍ MAREK
SAMUEL KOLLÁRIK
KAROLÍNA NETOLICKÁ
TADEÁŠ KOTRBA
FILIP ŠÍCHA

⭓ výstava hostujících sochařů - extertiér i interiér /
exhibition of guest sculptors - exterior and interior:

MATYÁŠ CHOCHOLA
NIKOLA EMMA RYŠAVÁ
JOSEFÍNA JONÁŠOVÁ
ANETA FILIPOVÁ
DAVID TUREČEK
JAN KOVÁŘÍK
PAVEL HOLEČEK

⭓ světelné instalace / light installations:JAN POŠ⭓ NFT Gallery:JAN SLÁDEČKO
DALIBOR CÉE
TOMÁŠ VAVŘÍČEK
LUCAS SAIDL
MATĚJ RACEK
JULIE DÍTĚTOVÁ

⭓ výstava ateliérů / art schools studios:AAF FUD UJEP
Not Found UMPRUM
⭓ Rave Party:
WELL WET meets GIEGLING
pátek, 17.6.2022, start 22:00, Lustrový sál
Vstupenky na GoOut zde: https://goout.net/cs/well-wet-meets-giegling/szauwmt/
Event zde: https://www.facebook.com/events/719989422662698
⭓ Ambient Brunch:
neděle, 19.6.2022, 11:00 - 14:00, Rajská zahrada
food: Kro Kitchen
hudba: Pierre Urban
Vstupenky na GoOut od 3.6.
Sledujte detailní denní program na našich sociálních sítích (fb a ig).
https://www.facebook.com/artfestdennoc
https://www.instagram.com/artfest_dennoc/
Těšíme se na setkání s vámi!> CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC <The Chemistry Gallery
&
Gabriel Loci***************************************************************************

CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC is back at Gabriel Loci!Art festival
> CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC <[What Day Will Not Give Us Will Give Us Night]
15.6. - 19.6.2022Gabriel Loci
Holečkova 10
Praha 5The multi-genre art festival > CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC < [What Day Will Not Give Us Will Give Us Night] brings a show of many types of contemporary art in the unique and generous environment of the former monastery Gabriel Loci. The main focus of the festival is the exhibition of resident artists who have a studio right in the Gabriel Loci complex. However, the works of more than 30 resident artists are complemented at the festival by paintings, sculptures and photographs by almost the same number of guest artists. You can look forward to a selective exhibition of paintings depicting figurative tendencies in contemporary painting, an exhibition of sculptures in the interior and exterior of the monastery, an exhibition of students from the Department of Photography of UJEP in Ústí nad Labem or the NFT Gallery, which will present digital art by young Czech artists in a large format. In addition, the festival also includes a summer cinema, Sunday ambient brunch, live music, DJ sets in the Rajská zahrada (Garden of Eden), a tattoo room, outdoor barbecue, guided tours of the exhibition, a workshop for children and a guided tour of the monastery with a guide who remembers its original use. A special program in the form of lectures and screenings is also prepared in the Artikl Room, where our guests from the Artikl magazine will reveal to you the pleasures and sorrows of the cultural and environmental spheres. The opening of the exhibition on Wednesday, June 15, 2022, is also full of attractions: for instance, the newly formed Floex Ensemble will perform in public for the second time and you will also be able to see Maria's dance performance by students of the Prague Dance Conservatory. So that the night program would not be deprived of the day, we prepared a dance delicacy on Friday in the form of the WELL WET rave party, which will feature 3 members of the legendary German Giegling crew. On Sunday, those of you who prefer the day before the night can come for a brunch from the great KroKitchen, who will brighten up Pierre Urban with his ambient set. During the whole festival, you will also see a light installation by the talented Jan Poš and on Saturday and Sunday during the day, the music of selected Czech DJs will make your stay in the monastery more pleasant. Moreover, each festival ticket holder will receive one free NFT from digital artist Dalibor Cée. Come from 15.6. until 19.6.2022 to experience a day or night in the monastery of Gabriel Loci and breathe in contemporary art! Art festival CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC brings:>> exhibition of resident artists (painting, sculpture, photography)
>> exhibition of guest artists (painting, sculpture, photography)
>> NFT Gallery
>> Rave Party: WELL WET meets GIEGLING
>> lighting installations
>> exhibition of sculptures in the exterior of the monastery
>> exhibition of 2 art school studios
>> summer cinema
>> live music
>> open studios
>> tattoos
>> lectures
>> workshops for children
>> barbecue
>> Sunday brunch
>> tours of the monastery
>> Artikl Room>>>> curator: Petr Hájek Opening
Wednesday, 15.6.2022, 18:00 - 22:00Program (Rajská zahrada):
18:00 door open
18:30 piano intro: Mikuláš Tichý
19:00 Floex Ensemble
19:30 opening speeches
19:45 Prague Dance Conservatory - Maria
20:00 Floex DJ set
22:00/23:00 door closeEntrance - opening on 15.6.2022:
100 Kč (on the spot) 

Entrance - art festival CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC (from 15.6. through 19.6.2022):
pre-sale: 150 Kč / student and senior 100 kč
on the spot: 200 Kč / student and senior 150 kč
Buy tickets through Goout here: https://goout.net/cs/listky/co-nam-neda-den-ma-noc/cxmn/EACH FESTIVAL TICKET HOLDER WILL RECEIVE 1 FREE ORIGINAL NFT FROM VISUAL ARTIST DALIBORA CÉE.

Organized by: The Chemistry Gallery in cooperation with Gabriel Loci under the auspices of Prague 5.
Partner of the festival: Don Papa Rum
Powered by: Letenský M0ST & Never Enough
Media partner of the festival: ArtiklWe look forward to your visit!

The Chemistry Gallery
&
Gabriel Loci