Exhibition - Great Expectations

03.11.2021

 

Nadějné vyhlídky

10. 11. 2021 - 24. 4. 2022


Výstava Nadějné vyhlídky, dítě v současném českém umění je volným pokračováním tzv. pandemické trilogie, která započala projektem Vanitas v současném českém umění (DOX, 2020-2021). Také v tomto případě se jedná o skupinovou výstavu, která představuje široké spektrum umělkyň a umělců různých generací a výtvarných projevů. Po tématu smrti, umírání a pomíjivosti se tentokrát projekt věnuje tematice zrození a začátku života, období, které je plné zvratů a očekávání, zdánlivé nevinnosti, ale i krutosti. Obrazy dětství se věkem mění a podléhají zapomínání, je to idealizovaný čas. V moderní společnosti, od 19. století, se role dítěte začíná proměňovat rychleji, dětství se stává tématem, které je třeba studovat a řešit, tedy řídit a kontrolovat. Dítě je nejen předmětem vědeckého bádání, ale i mocným byznysem. V dějinách umění se dítě objevuje od nepaměti, vždy bylo důležitou součástí duchovní historie lidstva. Genealogie tématu je objemná a prošla zajímavým vývojem. Také v současném umění je motiv dítěte bohatě zastoupen, možná ještě silněji než v dřívějších dobách. Vize a obrazy dětství však často nejsou přívětivé, nepředstavují rozzářenou idylu, ale převažuje melancholie se všemi svými záhadami a úzkostmi. Naturalismus střídá karikatura, přehánění, v některých případech se dětskost stává až obludnou. Dítě také může být symbolem či alegorií, může reprezentovat obecnější témata a otázky. Výstava sleduje jen určitý výsek tématu dítěte a dětství, jeho nejranější etapu od narození do dospívání. Vědomě se tak nezabývá například náměty puberty nebo rodičovství, které jsou samy o sobě dostatečně specifické a široké.

Výstava představuje práce téměř čtyř desítek umělkyň a umělců, z nichž někteří se tomuto tématu věnují dlouhodobě. Formové spektrum vystavených děl je různorodé: od malby a koláže přes sochy a instalace po videa a fotografie. Nejstarší práce pocházejí již z 90. let minulého století, stejně tak pro výstavu vznikla díla nová. Expozice je doplněna citáty dětských účastníků vzdělávacích programů, které DOX dlouhodobě pořádá.

K výstavě vyjde obsáhlý katalog, který bude vedle reprodukcí všech vystavených děl obsahovat také několik odborných studií věnujících se různým aspektům tematiky dítěte a dětství.

Vystavující umělci: Barbora Balek, Josef Bolf, Veronika Bromová, David Černý, Jiří David, Pavel Forman, Andros Foros, Viktor Frešo, Matouš Háša, Siegfried Herz, Jakub Janovský, Václav Jirásek, Krištof Kintera, Ester Knapová, Milan Knížák, Zdena Kolečková, Eva Koťátková, Ivana Lomová, František Matoušek, Marek Meduna, Barbora Myslivkovjanová, Petr Nikl, Daniel Pešta, Jiří Petrbok, Ivan Pinkava, Magdalena Rajchlová, Michal Rapant, Jaroslav Róna, Nikola Emma Ryšavá, Kateřina Šedá, Adam Štech, Jan Švankmajer, Mark Ther, Lubomír Typlt, Jana Vojnarová, Jan Vytiska, Martin Zet, Martin Žák
Kurátor: Otto M. Urban