Exhibition

29.05.2020

2.6.2020-2.9.2020

Českobudějovický festival výtvarného umění ve veřejném prostoru se dostává do další fáze. Chce být preciznější a otevírat zajímavá témata. Tím letošním je VODA.

Třináctý ročník výstavního projektu Umění ve městě přináší další inovaci, která má ambici ještě více přiblížit současné výtvarné umění lidem tak, aby se stalo nedílnou a přirozenou součástí jejich života. Může je bavit, zlepšit den, ale také upozornit na otázky, které v současné době hýbou světem a ovlivňují naší budoucnost. Zároveň chce pomoct kultivovat městský prostor, který by měl být co nejpříjemnějším a inspirativním místem k životu.
"Čas plyne jako voda," komentuje změnu i volbu tématu s nadsázkou iniciátor a kurátor akce Michal Trpák, "od roku 2008, kdy jsme poprvé veřejnosti představili náš projekt, se podařilo mnoho věcí. Během let jsme do Českých Budějovic postupně přivezli téměř kompletní českou sochařskou špičku, zavedené autory i talentované absolventy uměleckých škol. Později jsme působnost rozšířili i za hranice jihočeské metropole a začali vystavovat v dalších městech regionu - Hluboké nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Bechyni, Černé v Pošumaví, Týně nad Vltavou, ale nebo Lipně. A teď přišla doba zase se posunout o něco dál."
Hlavní změna je tentokrát koncepční. Od letoška by měly mít jednotlivé ročníky svůj název, který slouží zároveň jako hlavní téma a klíč k interpretaci. Projevuje se prakticky ve všem. Má vliv na výběr autorů, volbu jednotlivých prací, ale třeba i na jejich umístění. Zastřešující téma také divákům usnadňuje "číst" význam uměleckých děl. "Slibujeme si od toho, že tematickým zaměřením obohatíme Umění ve městě o novou kvalitu," vysvětluje Michal Trpák. "Dříve doširoka otevřený výstavní projekt dostane jednotnější podobu, bude koncentrovanější a významově vrstevnatější. I to by mohlo přitáhnout další pozornost, změnit a aktualizovat tvář celé akce a dodat příliv nové vizuální energie".

AQUA, AQUA, AQUA...

Letošní ročník se jmenuje AQUA - voda. Latinská forma názvu by měla být srozumitelná jak domácím, tak cizincům. "Byla to jasná volba," komentuje výběr Michal Trpák, "voda, respektive její vzrůstající nedostatek je dnes jedním z hlavních společenských témat vůbec a setkáváme se s ním doslova každý den. Proto chceme ukázat, jakým způsobem ho české umění reflektuje, od hravosti po intervence s ekologickým přesahem. Ale jsou tu i jiné důvody. Vždyť přirozenou spojnicí všech míst, kde se festival letos odehrává je řeka Vltava, jinými slovy zase voda," naznačuje, "a kromě toho nám zkušenost ukázala, že v minulosti měly největší úspěch často realizace, které právě nějak s vodou souvisely."
Umění - ať už sochy, instalace nebo umělecké intervence - se tentokrát tedy objeví především v okolí vodních ploch, na březích řeky, ale i přímo na hladině. Voda sama může být součástí některých prací, jindy může k tomuto živlu jen symbolicky odkazovat, třeba jako k životodárnému zdroji. Například Jaroslav Róna tak představí svoji mýtickou poctu rybářům, absolvent sochařského ateliéru na pražské UMPRUM Zdeněk Ruffer bude hledat stopy na hladině řeky a Josefína Jonášová pro změnu ukáže, co dokáže voda udělat s nabroušenou sekyrou.
Graffiti scénu bude tentokrát zastupovat jednak svým 3D objektem i skutečná legenda - Jan Kaláb aka POINT. A velkoformátový mural na sídlišti Máj vytvoří českobudějovický writter Jakub Štark. Vodní živel představuje také ideální možnost představit tvorbu mezinárodně uznávaného sochaře Františka Svátka momentálně usazeného v jižních Čechách, pro něhož jde bez nadsázky o jedno z životních témat. A v neposlední řadě zahájí v rámci festivalu v Českých Budějovicích svou činnost nová galerie R 2020, pro kterou respektovaný pražský kurátor Radek Wohlmuth připravil výstavu rozpíjených tušových obrazů Petra Nikla s názvem Z jedné vody načisto.

Výtvarný festival Umění ve městě začíná 2. června 2020.